Казахстанский Центр аналитических исследований "Евразийский мониторинг".

Казахстанский Центр аналитических исследований «Евразийский мониторинг» создан в августе 2014 год как экспертная диалоговая площадка и think-thank для осмысления и обсуждения актуальных процессов в региональной и глобальной повестке дня.

Основными целями деятельности организации являются:
- проведение независимых аналитических исследований и прогнозов, экспертных оценок и заключений в области международных отношений, приоритетных областях развития евразийской экономической интеграции;
- содействие в развитии институтов гражданского общества, поддержка научных исследований в том числе:
1) Выявление новых перспективных тенденций и направлений для двустороннего и многостороннего взаимовыгодного сотрудничества между государствами;
2) Разработка наиболее перспективных проектов для обеих стран;
3) Оценка политических, экономических, социальных приоритетов в развитии двусторонних отношений и отношений внутри Евразийского экономического союза.

      

Деятельность организации осуществляется по следующим направлениям:

  • организация и проведение международных конференций, семинаров, круглых столов, выставок по темам сотрудничества Республики Казахстан с государствами Евразийского экономического союза;
  • издание и реализация справочной, аналитической, научной литературы (периодическая продукция, книги, журналы и проч.);
  • осуществление аналитической и экспертной поддержки заинтересованным лицам;
  • проведение исследований и мониторинга по актуальным направлениям многостороннего и двустороннего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (доходы и уровень жизни населения двух стран; развитие рынка рабочей силы; социально-трудовые процессы на предприятиях; социально-демографические процессы).

При центре создан попечительский совет, объединяющий казахстанских, российских и международных экспертов.
Исполнительный директор Центра - Тажибаев Алибек.

Адрес: 010000 Астана, ул. Байтурсынова, д.5, ЖК Хайвилл Блок D3 ВП 39

 

«Еуразиялық мониторинг» қазақстандық аналитикалық зерттеу орталығы

 «Еуразиялық мониторинг» қазақстандық аналитикалық зерттеу орталығы аймақтық және жаһандық күн тәртібіндегі маңызды процестерді ұғыну және талқылау үшін сарапшы диалог алаңы ретінде 2014 жылдың тамыз айында құрылған

Ұйымның негізгі міндеттері:
- халықаралық қатынастар саласындағы бағалаулар мен тұжырымдамалар және еуразиялық экономикалық интеграцияның басым салалары бойынша тәуелсіз сараптық талдамалы зерттеулер мен болжамдарды жүргізу;

- азаматтық қоғамының институтының дамуына ықпал ету, сонымен қатар ғылыми зерттеулерді қолдау:
1) Мемлекеттер арасындағы өзара тиімді екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың жаңа үрдістері мен перспективтік бағыттарын анықтау;
2) Екі ел үшін ең перспективті жобаларды әзірлеу;

3) Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде екі жақтың қарым-қатынастарын дамытуға, саяси, экономикалық және әлеуметтік бастапқылықты бағалау

Ұйымның  қызметі келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:

  • Еуразиялық экономикалық одақ елдері мен Қазақстанның ынтымақтастығы тақырыптары бойынша халықаралық конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру және өткізу;
  • Анықтама, аналитикалық, ғылыми әдебиеттерін (мерзімді өнімдері, кітаптар, журналдар және т.б.) басып шығару және жүзеге асыру;
  • Мүдделі адамдарға аналитикалық және сараптамалық қолдау көрсету;
  • Еуразиялық экономикалық одақ аясында көпжақты және екіжақты ынтымақтастықтың маңызды бағыттары бойынша ғылыми-зерттеулер және мониторинг жүргізу (екі ел арасындағы кірістер мен өмір сүру деңгейі, еңбек нарығын дамыту, кәсіпорындар ішінде әлеуметтік және еңбек процестері мен әлеуметтік-демографиялық процестері бойынша).

Орталықтың қарауында Қазақстан, Ресей және халықаралық сарапшыларды біріктіретін камқоршылық кеңес құрылған.


Орталықтың атқарушы дирекоры - Тажибаев Алибек.

Мекен-жайы: 010000 Астана, А.Байтурсынов көш., 5 үй, ЖК Хайвилл, D3 блогы, 39 кеңсе